Deuces Wild Video Poker by Boss Media

October 22, 2014

Deuces Wild Paytable

Combination 1 coin 2 coin 3 coin 4 coin 5 coin
Royal Flush 400 800 1200 1600 4000
Four Deuces 200 400 600 800 1000
Wild Royal Flush 25 50 75 100 125
Five of a Kind 15 30 45 60 75
Straight Flush 9 18 27 36 45
Four of a Kind 4 8 12 16 20
Full House 4 8 12 16 20
Flush 3 6 9 12 15
Straight 2 4 6 8 10
Three of a Kind 1 2 3 4 5